Het bestuur

Marcel Prins

Voorzitter

‘De Zaan heeft een unieke eigenheid met linten en gloppen die behouden én zichtbaar moet blijven voor alle Zaankanters. Het is goed om dit onder de aandacht te blijven brengen bij buurtbewoners, gemeente en andere belanghebbenden.'

Nora Rodenburg

Secretaris

'Als buurtbewoner zie ik elke dag mensen genieten van het open karakter van de gloppen. De open plekken in de linten zorgen voor de speciale en historische relatie met de Zaan. Daar dus zeker niet bijbouwen.'

Elte Kok

Penningmeester

'Binnen de inmiddels dichtbebouwde Zaanoevers zijn het Grote en Kleine Glop unieke restanten van een historisch landschap. De Zaankanters, en zeker niet alleen omwonenden, waarderen dit landschap vanwege de unieke cultuurhistorische en ecologische waarde.'

Miep Prins

Algemeen Lid

'Ik ben een echt natuurmens. De natuur kan prima leven zonder de mens, de mens nooit zonder de natuur. Laten we zuinig zijn op het glop waar we nog kunnen genieten van het broedgebied en alles wat er groeit en bloeit.'