Stichting Vrienden van het Zaanse Glop

opgericht ter behoud van de twee gloppen aan de Oostzijde

ZELDZAAM ERFGOED & NaTUUR

Zeldzaam zijn ze en daarom van grote waarde. De twee gloppen in Zaandam. Ten zuiden van de Prins Bernardbrug het Grote Glop met het bekende huis dat door Monet is geschilderd en ten noorden van diezelfde brug het Kleine Glop, met haar wuivende rietkragen vol natuur. Een glop is in de vroegere Zaanse volkstaal de algemeen gebruikte aanduiding voor de onderbreking van een gesloten rij gebouwen. Gloppen komen thans veel minder voor dan vroeger; de politiek om open gaten te bebouwen is daar mede de oorzaak van.

Het Grote Glop

ten zuiden van de Prins Bernhardbrug

Het Kleine Glop

ten noorden van de Prins Bernhardbrug

Toekomstplannen: Horeca en Terrassen aan de zaan

Aanleiding tot de oprichting van deze stichting zijn de vergaande plannen die er momenteel zijn voor de ontwikkeling van het oude Kan Palen terrein aan de Oostzijde ter hoogte van het Kleine Glop, genaamd Kan aan de Zaan. Los van de 750 woningen die daar gebouwd gaan worden, zijn er ook plannen om in het water een horecagelegenheid te bouwen, met daarbij terrassen en steigers. Mochten deze plannen doorgang vinden dan betekent dit dat de groene strook als broedgebied deels verdwijnt en dat het gedaan is met de rust. Daarbij worden de zeldzame open stukken aan de Zaan alsnog bebouwd. Vrienden van het Zaanse Glop maakt zich hard voor het behoud van het open en groene karakter van deze unieke stukken in Zaandam.

Bron afbeeldingen: www.kanaandezaan.nl

Doel van de stichting

Het doel van de stichting is tweeledig. Ten eerste heeft de stichting tot doel dat de gloppen daadwerkelijk open stukken blijven. Dus geen bebouwing, geen aanlegsteigers voor boten en geen horeca. Als tweede wil de stichting de stroken groen behouden en verbeteren, zodat bewoners en voorbijgangers van de mooie luchten, de broedende zwanen en meerkoeten, de varende boten en bovenal de Zaan kunnen genieten.

Heb je vragen?

We vinden het heel leuk om in contact te komen met betrokken buurtbewoners. Je kunt ont bereiken via info@zaanseglop.nl.