Nieuws

21 juni - Prachtige beelden van het Kleine Glop

Na thuis te komen van de inloopavond in de Jozefkerk, kregen we deze twee foto's van een buurvrouw opgestuurd. En ow, wat ze mooi! De rust die deze plaatjes uitstraalt, laat dit alsjeblieft behouden blijven, voor dier en mens.

19 juni - We zijn een petitie gestart

Om de publieke onvrede over de voorgenomen bebouwing en bedreiging van het open en groene karakter van het Kleine Glop inzichtelijk te maken en aan het bestuur van gemeente Zaanstad te kunnen mededelen is een online petitie opgesteld. De petitie is te vinden op https://petities.nl/petitions/behoud-de-twee-unieke-groene-oevers-in-zaandam?locale=nl en vereist slechts het invullen van uw naam, e-mailadres en woonplaats. Uw naam en woonplaats zullen alleen zichtbaar zijn onder de petitie wanneer u daarvoor kiest en dat aanvinkt. Ook heeft het achterlaten van uw gegevens verder geen gevolgen: uw gegevens worden niet gedeeld met derden.


We zouden u van harte willen verzoeken om deze petitie met anderen te delen: hoe meer

ondertekeningen, hoe sterker onze boodschap. Alvast veel dank hiervoor!

18 juni - Bestemmingsplan is ter inzage gelegd tot 20 juli

Het ‘ontwerp bestemmingsplan Hofwijk Noord fase 1’ ligt samen met nog enkele andere stukken van 9 juni tot en met 20 juli ter inzage. Het kan in het stadhuis worden bekeken maar is ook te zien op www.zaanstad.nl onder de zoekterm ‘ontwerpbestemmingsplan Hofwijk Noord fase 1. Daar leest u ook hoe eenieder een reactie, ook wel zienswijze genoemd, op dit plan kan geven. Omwonenden en andere belanghebbenden hebben vanaf 9 juni zes weken de tijd -dus t/m donderdag 21juli 2022- om

door middel van zo’n zienswijze te reageren op de inhoud. Vanuit onze stichting wordt een zienswijze opgesteld en ingediend. Het staat uiteraard eenieder vrij dat ook te doen.

In dit bestemmingsplan is het voorheen in de Zaan ingetekende horecagebouw verplaatst naar de overzijde van de weg, zie de afbeelding hieronder. Volgens de gemeente Zaanstad is daartoe besloten mede naar aanleiding van gesprekken die zij ter plaatse hebben gevoerd met ons stichtingsbestuur. Een gedeeltelijk succesje dus. Gedeeltelijk, want de (horeca-)steigers zijn in het meest recente bestemmingsplan wel nog ingetekend in de Zaan langs het Kleine Glop. Met het verplaatsen van het horecagebouw naar de overzijde van de weg is de beeldkwaliteit van deze natuurrijke en rustgevende groenstrook weliswaar minder verslechterd dan in het voorgaande plan. De nu nog ingetekende (horeca-)steigers in het Kleine Glop zouden echter onverminderd afbreuk doen aan de kwaliteit van het lokale ecosysteem (het negatieve effect van geluids- en afvaloverlast op lokale flora en fauna) en aan het gewenste open en groene karakter van het Kleine Glop. Aanwezigheid van horecabezoekers en bezoekende recreatievaart brengt immers per definitie geluidsoverlast en afvaloverlast met zich mee. Daarmee zou dus ook, niet minder belangrijk, ernstig afbreuk worden gedaan aan het woongenot van zowel bestaande als de vele toekomstige omwonenden aan beide zijden van de Zaan.


Voor meer informatie en een link naar de betreffende stukken.

2 juni - Stichting op de Orkaan

De stichting staat op de website van de Orkaan! Vanzelfsprekend hopen wij dat dit resulteert tot meer mensen die zich inschrijven voor de mailinglijst, oude foto’s hebben of een actieve bijdrage willen leveren. Laat het ons weten op info@zaanseglop.nl.

30 mei - Plannen 'Kan aan de Zaan' bekend: horeca verplaatst

Het ‘ontwerp bestemmingsplan Hofwijk Noord fase 1’ is gepubliceerd en ligt van 9 juni tot en met 20 juli ter inzage bij de gemeente. Ze zijn vanaf de 9e te zien op www.zaanstad.nl onder de zoekterm ‘ontwerpbestemmingsplan Hofwijk Noord fase 1'. We mogen spreken van een groot succes voor de stichting! Dankzij alle inspanningen; de gesprekken met de gemeente en de architect, het opknappen van de gloppen door buurtbewoners, het flyeren in de buurt en het opzetten van deze website hebben we betrokken partijen kunnen overtuigen om de horeca niet direct aan de Zaan te bouwen, maar deze staat nu gepland aan de overkant van de Oostzijde. Dit betekent dus geen nieuwe bebouwing in de vorm van een gebouw langs de Zaan. De plannen voor een terras en aanlegsteiger zijn nog wel een optie en hopelijk lukt het ons ook om daar invloed op uit te oefenen. Het liefst zien wij helemaal geen bebouwing langs de Zaan, ook niet in de vorm van een steiger.

Oude plannen met horeca en terrassen aan de Zaan

Huidige plannen met horeca aan de Oostzijde en terrassen aan de Zaan

14 mei - Gloppen zijn broedgebied

Wat een fantastische weken hebben wij achter de rug. Het broeden heeft letterlijk zijn vruchten afgeworpen en we zijn vele watervolgels rijker. Futen, meerkoeten, eenden en nijlganzen, allemaal kwamen ze met hun kroost voorbij de gloppen zwemmen. Zeker de nijlganzen met hun 12(!) jongen laten zich overal zien. Het fuutje was voorzichtiger: super klein bleef het dicht bij mama, veilig verscholen in het riet. Wat een genot om te zien. Fijn ook om te zien dat veel mensen de geplaatste bankjes bij de gloppen gebruiken om te genieten van het moois. De broedende zwanen hebben het zwaar gehad en helaas is hun gekoesterde ei niet uitgekomen. We hopen met heel ons hart dat er volgend jaar ook kleine zwaantjes langs zwemmen.

Vader en moeder nijlgans met 12 jongen aan het Kleine Glop

Fuut met fuutje op de rug

Ook langs het Grote Glop is het heerlijk toeven

15 april - Prullenbakken pimpen

Gewapend met verschillende spuitbussen zijn de vuilnisbak en de afvalbak voor hondenpoep langs het Kleine Glop door buurtbewoners 'gepimpt'. De bak naast het nieuwe bankje heeft een mooi helder blauwe make-over gekregen en de hondenbak is zwart gespoten en versierd met eigenwijze rode hondenpootjes. Hierin wil iedereen toch zijn/haar afval gooien? :)

Voor

Na

Voor

Na

13 april - Broeden op het Kleine Glop

Wat een feest! Een oplettende buurtbewoner heeft het eerste ei gespot op het zwanennest op het grasveldje van het Kleine Glop (naast de Witte Olifant). Iets verderop in het water zat al enige tijd een meerkoet te broeden. Zwanen broeden van maart-mei. Een nest per jaar met 5-7 eieren. De vrouw broedt die uit in 36 dagen. Het nest wordt door de man fel wordt verdedigd met de kop naar achter, opgezette vleugels en een sissend geluid.

6 april - Buurtschool inspecteert het insectenhotel

Ook voor ons een verrassing! Kinderen uit de buurt kwamen langs het insectenhotel bij de groenadoptie op de hoek van de Oostzijde en de Pro Patriastraat. Ontzettend leuk om te zien dat - ondanks de regen - kinderen naar buiten gaan om de wereld om hen heen te ontdekken. Zouden ze al wat hotelgasten hebben gezien?

Vanuit de stichting ligt er de wens om langs het water (in de buurt van het bankje) een bord te maken met daarop meer informatie over de flora en fauna van het gebied. Een dergelijk bord staat al op het Grote Glop. Ook dat zou een heel mooi onderdeel kunnen zijn van de speurtocht door de wijk.

5 april - Doodlopende stoep weggehaald, bankje en vuilnisbak geplaatst

Het gekke stuk stoep dat liep langs een deel van het Kleine Glop is door de gemeente verwijderd. Op de plek van de tegels is aarde gestort, die is ingezaaid met een mengsel van gras en wilde bloemen. Hopelijk hebben we van de zomer dus een extra breed groen glop met veel bijen en vlinders. Momenteel is er een rood-wit lint gespannen rondom het ingezaaide gedeelte, zodat alles goed zijn gang kan gaan.

Verderop op het Kleine Glop, aan de kant van de Witte Olifant, is het bankje teruggeplaatst. Gelukkig hebben we het voor elkaar gekregen dat er ook een vuilnisbak (met klepje!) bijgeplaatst is, zodat passanten hun afval weg kunnen gooien. Door het regenachtige en winderige weer hebben we nog geen bezoekers op het bankje mogen spotten. Maar dat zal vast niet lang meer duren.


Tegels wippen

stoeptegels maken ruimte voor gras en bloemen

bankje op betonplaat

waar men heerlijk kan genieten van de watervogels en de Zaan

Met klepje

misschien nog een ander kleurtje geven?

28 maart - Uitkijken naar de lente

Van betrokken buurtbewoners ontving de stichting prachtige foto's van een broedend zwanenpaar. De foto's zijn gemaakt in 2019. Ook in 2022 zien we meerdere malen per dag het zwanenpaar voorbij dobberen op de Zaan. Waar zouden ze deze lente hun nest bouwen?

19 maart - Landelijke Opschoondag

Ook bij het Kleine Glop! Gewapend met prikstokken, vuilniszakken en zelfs een buurtbewoner op de SUP is het Kleine Glop opgeruimd. Met elkaar staken we de handen uit de mouwen en in een uur tijd hebben we drie volle vuilniszakken zwerfafval opgeruimd. Gelukkig was het een heerlijke zonnige dag! Help je ook mee het Glop schoon te houden?

8 maart - Meer groen en een bankje op het Klein Glop

Bevestiging ontvangen van de gemeente dat ze komende periode het ‘losse’ stukje stoep gaan verwijderen bij het Kleine Glop. Deze strook zal ingezaaid worden met gras en bloemen. Een nog groter groen Glop dus! Nu zorgen dat de begroeiing goed op kan komen met een tijdelijke afscheiding. Ook zal er één bankje halverwege het Kleine Glop komen op een betonnen voet. Met ernaast een vuilnisbak met klep, zodat er geen afval uit kan waaien, of nog vervelender, door vogels eruit gepikt kan worden.

4 maart - tekenen bij de notaris

Het is officieel, we zijn een stichting! Op vrijdag 4 maart hebben we de akte ondertekend bij Zaannotarissen in de Watertoren van Assendelft. Nu kunnen we doorpakken met het openen van een bankrekening en het maken (en verspreiden) van flyers in de buurt.

5 februari - Op locatie in gesprek over KanAanDeZaan met gemeente en architect

Een stralende zaterdagochtend: het Kleine Glop laat zich van haar mooiste kant zien. Het gesprek met Monica Sommer van de gemeente en Sjoerd Soeters, architect van KanAanDeZaan, kan geen betere achtergrond hebben. In een ontspannen sfeer worden de wederzijdse standpunten nogmaals doorgesproken. Voor ons is het wel duidelijk: dat kleine blokje op het plaats waar de horeca staat ingetekend is echt niet wat wij als stichting willen. Wij zijn niet tegen horeca in de gebiedsontwikkeling, maar wel op deze plek ten koste van het Kleine Glop. Halverwege het gesprek komt een andere buurtbewoner aangelopen. Zijn brede zorgen over KanAanDeZaan deelt hij met Monica en Sjoerd. Wat zeer relevant is voor de stichting is dat de buurtbewoner verteld dat hij de eigenaar van het Kan Palen terrein heeft gesproken. Die schijnt meerdere keren tegen hem gezegd te hebben dat van hem geen horeca in de Zaan hoeft. Dat lijkt ook voor Sjoerd en Monica nieuwe informatie. Nadat de buurbewoner weer vertrokken is, ronden wij het gesprek af. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als in het bestemmingsplan de horeca er al niet meer instaat. Wij houden zeker contact met de gemeente hierover.

27 januari - Inzage bestemmingsplan Kan Palen terrein waarschijnlijk vanaf half mei

We hebben informatie ontvangen van de gemeente dat de ter inzage legging van het bestemmingsplan Kan Palen terrein gepland staat voor half mei tot tweede helft juni. Als stichting zullen wij dit zeker in de gaten houden. Mochten de plannen voor de horeca ongewijzigd in het bestemmingsplan staan, dan zullen wij naar alle waarschijnlijk juridische stappen ondernemen. Immers de natuurhistorische en ecologische waarde van het Grote en Kleine Glop zijn onvervangbaar.

17 januari - Overleg met gemeente, projectontwikkelaar en architect over plannen Kan Palen terrein

Naar aanleiding van de informatieavonden hebben Elte en Marcel een vervolgafspraak gemaakt met de gemeente, de projectontwikkelaar en de architect. Dit was een constructief gesprek waar wij met name in gesprek zijn gegaan met Sjoerd Soeters, de architect, en Monica Sommer, procesmanager gebiedsontwikkeling bij de gemeente. Na de introductie van de stichting en ons doel, hebben wij uitgebreid gesproken over onze zorgen.

Ten eerste: Op de ‘artist impression’ tekeningen staat ineens een groot grasveld met allemaal bankjes. Dit lijkt meer een recreatiegebied met alle drukte, herrie en rommel die daar bij komt. Gelukkig is dit niet het geval: de Oostzijde blijft bestaan en zorgt daarmee voor een natuurlijk buffer tussen de woningen en stoep en het Glop. De vogels kunnen dus in alle rust blijven broeden. Het was ook fijn om te horen dat de ‘klassieke’ Zaanse lantaarnpalen die al bij het Grote Glop staan, doorgetrokken gaan worden door de hele Hofwijk incl. het Kleine Glop. Monica gaat navragen of dit pas na de herontwikkeling gaat gebeuren of ook al eerder kan. Dit maakt immers de hele Oostzijde al een stuk mooier.

Ten tweede: De horeca die over het noordelijke gedeelte van het Kleine Glop getekend staat bij het grasveldje naast de Witte Olifant. Op de tekening lijkt dit ten koste van 1/3 van het Kleine Glop te gaan! Daarnaast staat nog een steiger in de Zaan getekend die nog voor een ander stuk van het Kleine Glop loopt. Dit is voor ons als stichting echt een groot probleem. Mondeling wordt aangegeven dat de horeca inderdaad zo in de plannen staat. Wij concluderen met zijn allen dat wij hier een tegengesteld belang hebben. Hoe verder? Sjoerd Soeters komt met het aanbod om met ons op locatie een keer af te spreken. Dat aanbod nemen wij vanzelfsprekend aan. Monica Sommer zal hier ook bij aansluiten. Wordt vervolgt dus!

Actielijst 2022


  • Aan het grote glop staat een mooi informatiebord en klassieke Zaanse lantaarnpalen en een bankje. Wij gaan in overleg met de gemeente om dit ook bij het kleine glop gerealiseerd te krijgen. Voor financiering willen we een crowd funding doen via (https://voorjewijkie.nl/nl/pages/start. Hou de pagina in de gaten, meer info hierover volgt.

  • Bij het Kleine Glop is aan de Pro Patriastraatkant een stuk stoep dat doodloopt en stuk is. Wij zijn met de gemeente in gesprek om dit weg te laten halen en te vervangen door meer groen. Tijdens dit gesprek bespreken wij ook het maaibeleid, zeker voor het broedseizoen. De eerste vogelstellen van 2022 inclusief meerkoeten en zwanen zijn alweer gesignaleerd.

  • De rijke historie verdient meer aandacht: daarom zijn wij voornemens om informatieavonden te organiseren. Bijvoorbeeld over de linten en gloppen van Zaandam en over het oorlogsmonument aan het Grote Glop. Denk aan een warme zomeravond, eigen stoel, buiten aan een glop. Zin om te helpen organiseren? Laat het ons weten op info@zaanseglop.nl

  • Hoe meer mensen af en toe zwerfvuil helpen opruimen, des te mooier de buurt en het glop er bij blijft liggen. Het bestuur heeft van de gemeente twee ‘afvalknijpers’ en een ‘ring’ gekregen om hygiënisch alles op te ruimen. Wilt u helpen de buurt schoon te houden, dan horen we heen graag van u: info@zaanseglop.nl.


Oproep aan buurtbewoners

Heeft u nog mooie en/of oude foto’s van het Grote of Kleine Glop? Een mooi verhaal? Als u dit met ons deelt kunnen wij het plaatsen op de website. U kunt ons mailen op info@zaanseglop.nl.


Informatiebijeenkomsten KAN aan de Zaan

Op dinsdag 30 november en woensdag 1 december waren er twee online bijeenkomsten voor omwonenden over de nieuw te ontwikkelen buurt Kan aan de Zaan. Met de bijeenkomsten wilden ontwikkelaar NPG en Gemeente Zaanstad omwonenden informeren over de concept plannen tot nu toe en over het verdere proces. Ontwikkelaar NPG, architectenbureau PPHP en gemeente waren tijdens de online bijeenkomsten aanwezig om hun plannen toe te lichten. Kon u niet bij de bijeenkomst aanwezig zijn of wilt u hem nog een keer bekijken? Klik dan hieronder om de bijeenkomst terug te kijken, of om de presentaties te downloaden.

Downloads

Bekijk hieronder de opname van de informatiebijeenkomst

Vleermuizen op Kan Palen terrein

In het oude gebouw van Kan Palen huizen nu kleine vleermuizen. Vraag van de gemeente op verzoek van de ecologen over tijdelijke huisvesting van de vleermuizen. Hier heeft de gemeente een aantal opties voor op het oog. Van één buurtbewoner hebben wij de juiste contactgegevens door kunnen geven. Uit het gesprek komt overeenstemming. Fijn voor de vleermuizen en fijn voor ons allemaal: deze vleermuizen eten immers muggen.

Activiteiten 2021

  • Diverse omwonenden beginnen regelmatig de groenrand van het Kleine Glop op te ruimen.

  • Gemeente plaatst vier banken bij het Grote Glop en plaatst zeer mooie 'klassieke’ Zaanse lantaarnpalen.

  • De hoek Oostzijde, Pro Patriastraat krijgt een echte groenhoek, inclusief insectenhotel. De eerste vlinders volgens snel daarna.

Situatie 2020

De situatie van het grasveldje op de hoek Oostzijde/Pro Patriastraat. Vaak stonden er auto's geparkeerd op het gras, waardoor het gras geen kans kreeg om te groeien. Er was geen fietsenrek, fietsen werden rommelig tegen de muur aangezet.

Inmiddels ( april 2022) zijn er veel zaken verbeterd: hekje rondom gras, groenadoptie, insectenhotel, fietsenrek, beschildering vuilnisbak.

Activiteiten 2019 - 2020

  • De wijkmanagers van gemeente Zaanstad beginnen echt verschil te maken. Eerst door Nienke, en daarna door Martine, wordt er veel overleg met buurtbewoners gevoerd met onder andere groenadoptie als resultaat.